Voor dit project zijn we gevraagd om het metselwerk van de borstwering te vervangen van 42 garageboxen gelegen onder de Oranjeflats in Den Haag. Het probleem was dat het metselwerk van de borstwering boven de garagedeuren naar voren werd gedrukt over een lengte van 146 meter. De oorzaak lag in de daktuinen die zijn aangelegd voor de bewoners van de Oranjeflats. De aansluiting tussen dakbedekking/tuin en opgaand metselwerk was niet voldoende afgedicht. In de loop der tijd is er vervuiling in de muur gespoeld. Tijdens vorst zette dit zich uit, waardoor er scheurvorming ontstond.

Het metselwerk is vervangen en we hebben bepaalde detaillering toegepast om problemen in de toekomst te voorkomen.

Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.